1988-2019

A Kissvábhegyi iskola 1933-as bezárását követően 55 éven keresztül nem volt lehetőség Magyarországon Waldorf-intézmény létrehozására. Ebben az időszakban a Waldorf-pedagógia impulzusát különböző, egymástól függetlenül működő “földalatti” csoportok éltették. A csoportok munkája tette lehetővé, hogy 1988-ban megnyíljon a magyarországi Waldorf-mozgalom újabb korszakának első intézménye: a Solymári Waldorf Óvoda.1988-1997

Az óvoda megnyitását hamarosan egy iskola létrehozása követte. A solymári iskola sokáig épületproblémákkal küzdött, míg végül beköltözött Budapestre, a mostani pesthidegkúti helyszínére. A következő években országszerte további több mint 10 intézmény jött létre, melyek sok szakmai segítséget kaptak Németországból.

1997-

Ez az év egy fontos mérföldkő a magyar Waldorf-mozgalom történetében. Ekkor alakult meg a Magyar Waldorf Szövetség, többek között annak érdekében, hogy legyen egy olyan jogi személy, amely hatékonyan tudja képviselni a Waldorf-intézmények érdekét a formálódó új közoktatási rendszer létrejötte során. Így a közoktatás jogi és szakmai rendezésében már a Szövetség is részt tudott venni és 2003-ban először csak ideiglenesen, majd 2006-tól véglegesen el tudta fogadtatni a minisztériummal az első Waldorf-kerettantervet. A kerettanterv 2013-ban ismét megújításra került: egyrészt összhangba kellett hozni az akkor új Nemzeti alaptantervvel, másrészt megjelentek benne olyan változtatások is, melyek az iskolákban felhalmozódott pedagógiai tapasztalatokból erednek. A kerettantervhez hasonlóan a Waldorf Óvodapedagógiai program is elfogadásra került.

Napjainkra a Waldorf-mozgalom Magyarország legnagyobb és egyben legrendezettebb alternatív pedagógiai hálózatává vált.

Rendelkezünk saját

  • kerettantervvel,
  • óvodapedagógia programmal,
  • pedagógiai szolgáltató intézettel,
  • országos képviseleti szervvel,
  • pedagógus képzésekkel,
  • minőségbiztosítási rendszerrel.

Az ország 43 Waldorf-iskolájába és 55 óvodájába jelenleg több mint 8 100 gyermek jár. A 98 intézményben több mint 1000 pedagógus dolgozik. A szakmai munkát 7 önálló Waldorf-pedagógus képzés támogatja.