Felhívás közös szellemimunkára


„Nézz most e kardra!

Kettőt sújts vele, szétpattan,

de tiéd újra ép alakban,

ha e vízhez viszed,

benne fürdeted

De ne legyen még pitymallat”

(Wolfram van Eschenbach: Parzifal, 5. könyv, 254,2-től. Tandory Dezső fordítása)

“A Grál-kard, a szellemi kard eltörik, ha elöregszik; akkor vissza kell vinni a forráshoz azt, aminek csak a törött darabjai maradtak.”

(Johannes Tautz W.J. Stein egy életrajz, Natura-Budapest Kft. Ita Wegman Alapítvány. A Grál-könyv 107.o.)

Kedves Kollégák, Waldorf-közösségek!

A Szabad Waldorf Gimnázium két tanárában egy gondolat formálódott meg. Szeretnénk, ha a Waldorf Iskolák erre nyitott tagjai egy képalkotó folyamatban vennének részt. Várjuk mindazon tanárokat, akik úgy gondolják, hogy az elmúlt események éberségre és munkára hívnak fel. Azokat, akik felismerték, hogy az antropozófia forrásából épülő Waldorf pedagógia, a változó törvények okán, lassú elhalásra van kényszerítve, ha nem vagyunk éberek. Gondolatunk szerint az iskoláknak össze kell fogni, hogy elvégezzenek egy közös munkát (ahogy az a nemrégen lezajlott biográfia-munkában is történt). Mi, tanárok tudjuk képviselni az iskoláinkat, és nekünk kell ott lenni közösen együtt a Waldorf Szövetséggel, mert csak akkor van ereje a Szövetségnek, ha mi is ott állunk mellette, benne, mint egy realitás. Hiszen mi az életünkből merítjük, közvetlenül a tapasztalatokat, a fiatalokkal dolgozva, – és ebből az erőt ahhoz, hogy képviseljük az antropozófiát és a belőle születő pedagógiát.

A januárban megszervezendő találkozó célja az eseményekre való objektív rátekintés, egy közös kép megalkotása. A hirtelen egymást követő események, rendelkezések olyan sebességgel követik egymást, hogy nincs lehetőségünk reális képet formálni a jelenről. A múltat is csak sejtésszerűen fogjuk át, a jövő pedig a mélyalváshoz hasonló, teljes tudatnélküliségbe burkolózhat, ha nem dolgozunk a múlt és jelen megértésén is. A gyors történések zivatara elaltatja az embert, hiszen tehetetlenséget érez. A “sárkány hét feje” egyszerre támad ránk – abban bízunk, hogy egy közös beszélgetésből induló komoly képalkotó munka, és ami ebből kinőhet, segítség lenne, segítene megküzdeni a sárkánnyal. Lehetőséget nyújtana a sárkány fejeinek lassú, egymást követő számbavételezéséhez. Egy lépcsőzetes munka terve jelent meg előttünk, melyben a sárkány átláthatóvá válna, és ezt követően képesek lennénk uralni az erejét. Ami megfogalmazódott bennünk: a jelen események csak ébresztőek, szimptómák, mintegy utolsó felhívások az ébredésre – nem az a fontos igazán, mi is történik a törvénykezésben, hanem az, hogyan jutott a Waldorf-mozgalom ebbe a helyzetbe, hogy van-e lehetőség „a széttört kardot visszavíve a forráshoz, új erőt meríteni” 100 év (vagy a magyarországi 30 év) után?

Ebben a helyzetben, úgy véljük, a michaeli erő abban rejlik, hogy egy ilyen (gyorsan változó és gyorsan felemészteni próbáló) környezetben is nem kapkodva, tudattal átvilágítva következetes gondolatokat formáljunk meg, rálássunk a kialakult képre, és ezzel közelebb kerüljünk a realitáshoz. A beszélgetés tehát nem kíván rögtön megoldásokat keresni, törekszik az ítéletmentességre, viszont annál inkább várja a múlt és a jelen hétköznapok történéseinek jól megfigyelt, képszerű körüljárását. A fiatalok helyzetének, a tanárok, a szülők viselkedésének, a környezet, a természet változásainak megfigyelését, és nem utolsó sorban a most kialakult oktatási rendelkezések pontos képének megfogalmazását. Ha ezt a feladatot elvégeztük, csak ezt követően kívánunk a beszélgetésünk második lépéseként mélyebbre hatolni. A képek mögött észrevenni és tudatosítani az éterit. 

Munkánk első lépése a képalkotás, de tervünknek ez csupán az első állomása. Amennyiben úgy döntünk, hogy a januári beszélgetést követően folytatni kívánjuk a közös munkát, a továbbiakban megkísérelnénk feltárni a megformált kép mögött meghúzódó folyamatokat. Ezt követően, a már körvonalazódó kép- és folyamatrendszer mögött meghúzódó érzésvilágot szeretnénk tisztán látni. És egy vagy több további találkozónk lehetőséget nyújtana az első három réteg után felfejteni a gondolatokat, az idearendszert. A feltáró munkát követően, amikor elérkeztünk a történések realitásához, reményünk szerint át tudnánk fordulni az alkotó munkába, amikor is megkísérelnénk a jövőt megsejteni, elképzelni, hogy milyen cselekvésekre, gondolatokra lehet szükség.

A kialakult helyzetre, véleményünk szerint, a valódi megoldás csak egy lassú, következetes munkából születhet meg. Még ha óriási erők kényszerítenek is minket a gyors cselekvésre, nekünk akkor is egy kitartó, közösségi munkából születő, erős gondolati rendszert kell felépítenünk. A látható világ mögött meghúzódó gondolati világot kell feltárnunk – tudva, hogy minden érzékelhető történés mögött ott van az érzékfeletti világ, amihez el szeretnénk jutni. Ez az egyetlen valódi út.

Szeretnénk, ha levelünk ébredésre hívna fel. Hogy a tanárok, akik olvassák a levelet, ne engedjenek az alvásnak, ne engedjék, hogy átaludjuk a lehetőségeinket! Kívánjuk, hogy álljuk ki az advent próbáit, és szülessen meg bennünk a fény. Ennek az időszaknak talán egyik igaz próbája lehet, ha szabadon felvállalva, individuumként elvégezzük a fent körülírt visszatekintő munkát. A feltáró munka után (amikor közelebb kerültünk a valósághoz) lehetőségünk van tisztább tudattal belevágni az alkotó munkába. A 12 Szent éjszakán vegyük az erőt, és kíséreljük meg felvenni a kapcsolatot a Waldorf-pedagógia jövőjével. Megsejteni, hogy merre tarthat, mennyi csodás mű és élő rendszer várakozik, hogy a jelenbe áramoljon rajta keresztül. Ha ezt a munkát a 12 éjszaka alatt elvégezzük, valóban felkészülten érkezhetünk meg egy közösségi feladat elvégzésére. Erre a munkára hívjuk fel azokat a kollégáinkat, akik éreznek elhivatottságot egy ilyen közös munkába belevágni!

Kérjük, hogy aki velünk tud tartani az első beszélgetésen 2020. január 18-án, szombaton délelőtt a Szabad Waldorf Gimnáziumban (Budapest, 11. kerület), az jelezze válasz-emailben nekünk szándékát 2020. január 6-ig!

Áldott, békés karácsonyt és inspiráló 12 éjszakát kívánunk!

Üdvözlettel:

Lichtl Dániel és Kristóf Emőke

a (budai) Szabad Waldorf Gimnázium tanárai 

2019.12.23.A projekt szervezője:
Lichtl Dániel és Kristóf Emőke

Időpont:
2020.01.18.

Helyszín:
Szabad Waldorf Gimnázium
1112 Budapest, Repülőtéri út 6.

Térkép betöltése...